Asset4@4x

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

pexels-photo-1062267

Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường đại học ở Việt...

Tổng quan dự án Tên dự án: Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường đại học ở Việt Nam Thời gian thực...

pexels-photo-1062267

Thúc đẩy Ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam

Tổng quan về dự án TÊN DỰ ÁN: “Thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam” ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: Trung tâm...

pexels-photo-1062267

Chương trình Đại sứ Quyền trẻ em 2020 - 2021

CRA - Child Rights Ambassadors là chương trình giáo dục của CEPEW với mục đích nâng cao hiểu biết về Quyền trẻ em tới các...

pexels-photo-1062267

Khóa học về các giá trị phổ quát - School of Universal Values (SUV)

SUV - School of Universal Values là chương trình giáo dục của CEPEW hướng tới việc thúc đẩy hiểu biết và thực hành các giá...

pexels-photo-1062267

Thúc đẩy thực thi pháp luật về Tiếp cận thông tin tại Việt Nam

Thúc đẩy thực thi Quyền tiếp cận thông tin (Law to Access Information - LAI) tại Việt Nam

ĐỐI TÁC CỦA CEPEW

Close Bitnami banner
Bitnami