Hoạt động

Trang chủ

/Hoạt động

/Phát triển thanh niên

pexels-photo-4324954

Phát triển thanh niên

Asset1@4x

KHÁI NIỆM VÀ THỰC TRẠNG

“Phát triển thanh niên là một quá trình chuẩn bị cho người trẻ đáp ứng những thách thức của tuổi vị thành niên và tuổi trưởng thành cũng như đạt được tiềm năng đầy đủ của mình. Sự phát triển của thanh niên được thúc đẩy thông qua các hoạt động và trải nghiệm giúp thanh niên phát triển các năng lực xã hội, đạo đức, tình cảm, thể chất và nhận thức.” (Wehmeyer, Agran, & Hughes, 1998).

Nhận thấy rằng: Thanh niên là nhóm nòng cốt cho sự chuyển hóa mạnh mẽ của xã hội, chúng tôi lựa chọn Phát Triển Thanh Niên là một trong những mảng hoạt động chính nhằm trang bị cho các thế hệ tương lai những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào quá trình kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh.

Asset1@4x

CÁCH TIẾP CẬN

Chúng tôi hiểu rằng: Phát triển thanh thiếu niên đã và đang là những hoạt động được chú trọng mạnh mẽ và được nhiều tổ chức, cá nhân triển khai. Tuy nhiên, điểm khác biệt trong các hoạt động của CEPEW là hướng đến bình đẳng giới thực chất, các giá trị phổ quát, toàn diện về tự do, bình đẳng, khoan dung và đặc biệt là tiếp cận đa dạng nhất các đối tượng thanh niên, không phân biệt vùng miền, giới tính hay bất cứ bản dạng nào khác.

Close Bitnami banner
Bitnami