Hoạt động

Trang chủ

/Hoạt động

/Vận động chính sách

pexels-photo-4324954

Vận động chính sách

Asset1@4x

KHÁI NIỆM VÀ THỰC TRẠNG

Vận động chính sách là hoạt động của một cá nhân hoặc một nhóm nhằm mục đích ảnh hưởng đến các quyết định trong các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội. Trên hành trình theo đuổi sứ mệnh của mình, CEPEW tin vào tầm quan trọng của các chính sách tốt trong việc thúc đẩy công bằng xã hội.

Asset1@4x

CÁCH TIẾP CẬN

CEPEW với năng lực chuyên môn của mình đã tiến hành vận động cho việc tiếp cận thông tin, hôn nhân bình đẳng, tầm quan trọng của ngân sách có trách nhiệm giới,… và ủng hộ nhiều dự án của cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam.

Chúng tôi lựa chọn tiếp cận Vận động chính sách theo hướng phổ biến kiến thức đến nhiều đối tượng khác nhau, lắng nghe và hệ thống lại ý kiến đóng góp của họ trước khi gửi trình lên các cơ quan hoạch định chính sách thông qua các nghiên cứu khảo sát, chương trình tập huấn, hội nghị mô phỏng và chiến dịch truyền thông xã hội. Tuy nhiên, dù trong bất cứ hoạt động nào, chúng tôi cũng giữ vững quan niệm về cách tiếp cận tự do, bình đẳng, cởi mở, ôn hòa và không lề hóa bất cứ nhóm đối tượng nào.

Close Bitnami banner
Bitnami