Tham gia cùng

CEPEW

Trang chủ

/ Tham gia

/ Tài trợ

Dự án: Thúc đẩy thực thi pháp luật về Tiếp cận thông tin tại Việt Nam

pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267

Tên dự án:

Thúc đẩy thực thi pháp luật về Tiếp cận thông tin (Law to Access Information – LAI) tại Việt Nam

Đơn vị thực hiện:

Oxfam in Vietnam, CEPEW và các liên minh: Liên minh Đất rừng (FORLAND), Liên minh Khoáng sản, Liên minh Nước sạch

Một số hoạt động chính:

  • Báo cáo thường niên Đánh giá việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin
  • Xây dựng Cẩm nang thực hành luật tiếp cận thông tin
  • Xây dựng và vận hạnh fanpage truyền thông Tôi biết
  • Nghiên cứu thực thành tiếp cận thông tin về việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội thành Hà Nội
  • Tọa đàm về quyền tiếp cận thông tin và áp dụng Luật Tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực

Danh sách đóng góp

Oxfam tại Việt Nam

Liên minh Châu Âu


    Close Bitnami banner
    Bitnami