Tin tức sự kiện

Tọa đàm chuyên đề Đánh giá vòng 2 việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh năm 2022

06/03/2023

news-events-home
[Please scroll down for English]
Trân trọng kính mời Quý vị tham dự Tọa đàm chuyên đề nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu “Đánh giá vòng 2 việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh năm 2022”
và trao đổi hàm ý chính sách và thực tiễn.
🔶 Đăng kí tham dự tại: https://forms.gle/1XW5vgaRmd5BVYvW9
⏰ Thời gian: 08h00 – 11h30, ngày 09/03/2023
🚩 Phát trực tuyến tại:
– Kênh tiếng Việt: https://www.facebook.com/undpvietnam/videos
– Kênh tiếng Anh: https://www.youtube.com/PAPIVietNam
Nghiên cứu do Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện nhằm rà soát việc công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2022, sau kỳ rà soát lần đầu năm 2021. Nghiên cứu này nhằm mục đích thúc đẩy những thực hành tốt trong công khai thông tin đất đai đồng thời cung cấp dẫn cứ phục vụ việc thảo luận sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và cải thiện việc thực thi chính sách đất đai. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ quán Ai-len và UNDP tại Việt Nam cùng tài trợ cho sáng kiến nghiên cứu này từ 2021 đến nay.
Rất mong được chào đón Quý vị tại Tọa đàm!
🔰 Để biết thêm về nghiên cứu và phát hiện từ nghiên cứu này, vui lòng truy cập www.papi.org.vn trong và sau ngày công bố.
toa-dam-chuyen-de
===
You are cordially invited to the Thematic Discussion to share and discuss the key findings of research “2022 Review of Local Governments’ Performance in Disclosure of District Land Use Plans and Provincial Land Pricing Frameworks”.
🔶 Registration: https://forms.gle/1XW5vgaRmd5BVYvW9
⏰ Time: 08h00 – 11h30, Thursday morning, 09 March 2023
🚩 Livestream:
– English: https://www.youtube.com/PAPIVietNam
– Vietnamese: https://www.facebook.com/undpvietnam/videos
The Center for Education Promotion and Empowerment of Women (CEPEW), with the technical support from the United Nations Development Program (UNDP), has conducted the second review of local governments’ performance in disclosing information about district land use plans and provincial land pricing frameworks in 2022. The study, which is an iteration of the first review in 2021, aims to promote good practices in land information disclosure as well as to provide evidence for policy considerations and/or better law enforcement. The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), the Embassy of Ireland and UNDP Viet Nam have jointly funded this study since 2021.
We look forward to welcoming you at the thematic discussion.
🔰 For more information about the research and its findings, please visit www.papi.org.vn during and after the workshop.
Chia sẻ
Close Bitnami banner
Bitnami