Tham gia cùng

CEPEW

Trang chủ

/Tham gia cùng CEPEW

Là một tổ chức hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng, CEPEW luôn chào đón sự tham gia của tất cả các cá nhân, tổ chức sẵn lòng đóng góp nguồn lực, thời gian, câu chuyện hay kiến thức của mình. Bất kể là thông qua hình thức tài trợ, tham gia tập huấn – khóa học, hợp tác, tình nguyện hay cùng sử dụng không gian sinh hoạt, chúng tôi đều hết sức trân trọng và biết ơn bạn.

Close Bitnami banner
Bitnami