Thư viện điện tử

Trang chủ

/ Thư viện điện tử

/ Nghiên cứu & báo cáo

Digital-Annual-Report
Truyện Tranh Về Ngân Sách Có Trách Nhiệm Giới "Chuyện Tiền Xuân Tóc Đỏ"

28/09/2020

Chuyện tiền Xuân tóc đỏ là ấn phẩm truyện tranh về Ngân sách có trách nhiệm giới - Gender Responsive Budgeting (GRB) được thực hiện bởi Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng phối hợp Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ với sự tài trợ từ tổ chức Oxfam tại Việt Nam.

1 2 3
Close Bitnami banner
Bitnami