Tin tức sự kiện

NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ TRONG THỰC THI LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

04/10/2021

news-events-home

Sau 3 năm thực thi Luật TCTT, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế ảnh hướng lớn đến hiệu quả thực thi Luật này

 

  1. Đại diện nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và người dân chưa hiểu hết những quy định của Luật TCTT

Nhiều lãnh đạo, công chức và người dân mà các nghiên cứu viên có cơ hội trao đổi chưa nắm rõ tinh thần của Luật TCTT như là một luật mang tính quy trình, thủ tục để các cơ quan nhà nước công khai thông tin và cung cấp thông tin khi người dân yêu cầu. Vẫn còn sự nhầm lẫn giữa Luật TCTT với nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác Luật giáo dục, phổ biến pháp luật, Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Quy chế người phát ngôn hay các quy định về tiếp công dân. Cùng với đó, người dân vẫn còn e ngại trong yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.

  1. Quốc hội chưa đưa nội dung giám sát việc thực thi Luật TCTT vào kế hoạch giám sát năm 2021

Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội có đề cập đến giám sát công tác phòng chống tham nhũng nhưng chưa đề cập đến giám sát việc thực thi Luật TCTT hay bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Trong khi đó, minh bạch thông tin là một trong những giải pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tháng 7/2021 là thời điểm tròn 03 năm Luật TCTT có hiệu lực thực thi và theo quy định thì các cơ quan nhà nước cần có báo cáo 03 năm về tình hình thực thi cung cấp thông tin thuộc trách nhiệm của mình tới Bộ Tư pháp.

Trao đổi giữa Nhóm nghiên cứu với đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Đoàn Thanh niên của các huyện và xã thuộc tỉnh Quảng Bình trong chuyến nghiên cứu thực địa của đội ngũ nghiên cứu cũng cho thấy các tổ chức này không đưa việc giám sát thực thi Luật TCTT vào kế hoạch và nội dung giám sát năm 2021 của tổ chức mình.

Một đại diện MTTQVN huyện khẳng định chưa biết sự tồn tại của Luật TCTT.

  1. Nhiều nội dung của Luật TCTT chưa được các cơ quan nhà nước thực hiện một cách đầy đủ

Đại diện của nhiều cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội mà nhóm nghiên cứu có cơ hội trao đổi chưa nắm được quyền yêu cầu cung cấp thông tin của người dân và trách nhiệm, quy trình cung cấp của các cơ quan nhà nước được quy định tại Luật TCTT hoặc chưa nắm được cơ quan mình đã phân công đầu mối cung cấp thông tin. Thậm chí, có nhiều công chức và cán bộ chưa biết Luật TCTT đã được Quốc hội thông qua.

Trong số 324 cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được rà soát, Nhóm nghiên cứu chưa tìm thấy đầu mối cung cấp thông tin của 82,4% cơ quan, chưa tìm thấy quy chế công khai và cung cấp thông tin của 83,6% cơ quan và chưa tìm thấy danh mục thông tin phải công khai của 91,3% cơ quan. 7,9% trong số 315 cơ quan nhà nước có đại diện liên lạc với các nghiên cứu viên thể hiện chưa nắm rõ quyền yêu cầu cung cấp thông tin của công dân được quy định trong Luật TCTT.
🌎 Tìm hiểu chi tiết về báo cáo TẠI ĐÂY
🌎 Xem lại các trình bày và thảo luận trong buổi Toạ đàm trực tuyến tại VIDEO
CEPEW rất mong nhận được các ý kiến trao đổi từ quý vị theo dõi.
Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ – CEPEW Vietnam
➤ Email: info@cepew.org.vn
➤ Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà Đăng Khoa Phạm, Số 1 Ngõ 7 Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội
➤ SĐT: (84-24) 3574 5999
Chia sẻ
Close Bitnami banner
Bitnami