Tin tức sự kiện

MỜI NỘP ĐỀ XUẤT QUỸ SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI i4Equality

04/06/2021

news-events-home

MỜI NỘP ĐỀ XUẤT QUỸ SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI i4Equality

Cơ hội nhận tài trợ lên tới 25.000.000 đồng.
Quỹ sáng kiến Đổi mới vì bình đẳng giới i4Equality (Innovations for Equality) được Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) khởi xướng nhằm mục đích tìm kiếm và hỗ trợ những ý tưởng mới của các cá nhân/nhóm hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.
Với mục tiêu “Rethinking Equality – Suy tư lại về bình đẳng”, i4Equality khuyến khích những sáng kiến hướng tới tăng cường tri thức về bình đẳng giới, đưa ra phản biện với những diễn ngôn khác nhau về bình đẳng giới, thúc đẩy thảo luận về bình đẳng giới trong các không gian đa dạng và đưa ra những giải pháp mới góp phần giải quyết gốc rễ vấn đề bất bình đẳng giới.
Quỹ sáng kiến sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính tối đa 25.000.000đ cho mỗi sáng kiến cũng như hỗ trợ chuyên môn và truyền thông trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

1. Chủ đề ưu tiên năm 2021

Các hoạt động giáo dục, truyền thông, nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật, hỗ trợ, can thiệp nhằm:

 • Nâng cao nhận thức và các thảo luận xã hội về các lý thuyết nữ quyền trong liên hệ với các phong trào nữ quyền tại Việt Nam
 • Khẳng định, thúc đẩy hoặc suy tư lại về vai trò, vị thế của các giới trong các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị
 • Thúc đẩy bình đẳng giới trong không gian gia đình, tập trung vào các vấn đề trong hôn nhân, nuôi dưỡng con cái, phân chia công việc

2. Điều kiện nhận tài trợ

 • Đối tượng: Các nhóm/tổ chức hoặc cá nhân từ 18 tuổi trở lên trên phạm vi cả nước
 • Nội dung đề xuất: Tập trung vào các chủ đề ưu tiên như trên hoặc các nội dung khác có liên quan
 • Thời gian thực hiện: Tháng 7-10/2021 (dự án đề xuất có thể đã và đang được triển khai, tuy nhiên các hoạt động đề xuất hỗ trợ từ i4Equality cần phải được triển khai trong khung thời gian này)

3. Quyền lợi

 • Mỗi sáng kiến có thể nhận tài trợ tối đa 25.000.000đ, tùy thuộc vào hoạt động và ngân sách thực tế được đề xuất. Khoản hỗ trợ này có thể đóng góp cho toàn bộ hoặc một phần chi phí thực hiện hoạt động.
 • Các cá nhân và nhóm/tổ chức tham gia sẽ nhận được hỗ trợ về chuyên môn và truyền thông trong quá trình thực hiện sáng kiến
 • Các cá nhân và nhóm/tổ chức sẽ có cơ hội mở rộng mạng lưới và tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực thúc đẩy bình đẳng giới và quyền phụ nữ.

4. Tiêu chí lựa chọn sáng kiến

 • Hiệu quả: Kế hoạch hoạt động rõ ràng, có khả năng góp phần giải quyết được các vấn đề đã đặt ra và tạo nên thay đổi có thể đo lường được, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính và nhân lực để đạt được kết quả cao nhất
 • Khả thi: Quy mô hoạt động và ngân sách đề xuất khả thi để thực hiện trong khung thời gian quy định, nhân sự thực hiện có đủ năng lực và nguồn lực để triển khai hoạt động, có kế hoạch cụ thể ứng phó với các rủi ro trong quá trình triển khai
 • Mới và cải tiến: Đưa ra những giải pháp/phương pháp tiếp cận mới so với các dự án, hoạt động hiện có trong cùng lĩnh vực
 • Bền vững và lan tỏa: Có tiềm năng duy trì và phát triển sau khi kết thúc tài trợ, có phạm vi tác động rộng, có khả năng nhân rộng và phát triển ở các khu vực khác

5. Cách thức nộp hồ sơ

Các cá nhân và nhóm/tổ chức quan tâm vui lòng hoàn thiện hồ sơ và điền vào biểu mẫu tại đường link: https://tinyurl.com/Dangky-i4Equality

Hồ sơ bao gồm:

 • Đề xuất sáng kiến
 • Đề xuất ngân sách

Mẫu hồ sơ vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/Mauhoso-i4Equality

Quy trình xét duyệt:

 • Vòng 1: Nộp đề xuất dự án – Hạn cuối nhận hồ sơ: 23h59ph ngày 18/6/2021
 • Vòng 2: Trao đổi trực tiếp với Ban xét duyệt đề xuất (trong trường hợp cần thiết)

Innovation is the unrelenting drive to break the status quo and develop anew where few have dared to go – Steven Jeffes

Nếu bạn có ý tưởng, hãy gửi về cho chúng tôi!
i4Equality – Tôi hành động vì sự bình đẳng
➤ Thông tin chi tiết về Quỹ sáng kiến: https://tinyurl.com/Thelechitiet-i4Equality
➤ Mẫu hồ sơ sáng kiến: https://tinyurl.com/Mauhoso-i4Equality
➤ Hạn nộp hồ sơ: 23h59ph ngày 18/6/2021
➤ Thông tin liên hệ: Ms. Ly Ly
Email: ly.nguyen@cepew.org.vn
Điện thoại: 0383.260.898
Chia sẻ
Close Bitnami banner
Bitnami