Tin tức sự kiện

Đại sứ quán Canada tài trợ Dự án “Thúc đẩy bình đẳng thực chất trong tham gia chính trị và đời sống công ở Việt Nam”

16/07/2019

news-events-home

Hôm nay ngày 16 Tháng 7 năm 2019, trong khuôn khổ Quỹ Sáng kiến cho địa phương của Canada (CFLI), Bà Deborah Paul – Đại sứ Canada tại Việt Nam và Bà Ngô Thị Thu Hà – Đại diện CEPEW đã ký kết hợp đồng tài trợ Dự án “Thúc đẩy bình đẳng thực chất trong tham gia chính trị và đời sống công ở Việt Nam”. Dự án sẽ được CEPEW triển khai tại tỉnh Bình Thuận và Hà Nội trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 – 2/2020.

Dự án được thực hiện nhằm góp phần tăng số lượng và chất lượng phụ nữ tham gia lãnh đạo và ra quyết định trong nhiệm kỳ tới cũng như tăng cường vai trò của cử tri thuộc các nhóm khác nhau như người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, thanh niên, người mù chữ và người có trình độ học vấn thấp trong quy trình bầu cử và lên tiếng cho quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, chính sách.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm:

  • Nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới thực chất, quyền tham chính, kỹ năng truyền thông và kỹ năng lãnh đạo cho các nhóm nòng cốt và lãnh đạo nữ tiềm năng chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương
  • Truyền thông về quyền tham chính và các nguyên tắc bầu cử cho người dân địa phương
  • Truyền thông online thúc đẩy sự tham gia tích cực và bình đẳng của người dân vào đời sống công

Kết thúc dự án, dự kiến có 560 người được hưởng lợi trực tiếp và khoảng 3000 người hưởng lợi gián tiếp.

Chia sẻ
Close Bitnami banner
Bitnami