Thư viện điện tử

Trang chủ

/ Thư viện điện tử

/ Nghiên cứu & báo cáo

Nghiên cứu & báo cáo

Digital-Annual-Report
Tài liệu Bầu cử sao cho đúng?

19/01/2021

Tài liệu này giúp cử tri, đặc biệt là cử tri lần đầu đi bỏ phiếu quan tâm và biết những việc cần làm và không được làm trước, trong và sau ngày bầu cử, từ đó góp phần chấm dứt hiện tượng bầu thay, bầu hộ và góp phần thúc đẩy một cuộc bầu cử có chất lượng.

Digital-Annual-Report
Truyện Tranh Về Ngân Sách Có Trách Nhiệm Giới "Chuyện Tiền Xuân Tóc Đỏ"

28/09/2020

Chuyện tiền Xuân tóc đỏ là ấn phẩm truyện tranh về Ngân sách có trách nhiệm giới - Gender Responsive Budgeting (GRB) được thực hiện bởi Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng phối hợp Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ với sự tài trợ từ tổ chức Oxfam tại Việt Nam.

1 2 3
Close Bitnami banner
Bitnami